Amfiteatri Durres 1.jpg

Durres amphitheatre

Amfiteatri i Durrësit është zbuluar në vitin 1966,nga Vangjel Toçi.Por të dhënat më të rëndësishme për ekzistencën e amfiteatrit i ka dhënë historiografi i shquar shqiptar, Marin Barleti, në shek. XVIAi është më i madhi i botës antike.Ky amfitetatër është më i madhi dhe më i rëndësishmi në Shqipëri,i cili ka një sipërfaqë mjaft të madhe në brendësi të tij.Amfiteatri është ndërtuar në fillim të shek të I të e.s.Ai ka vlera të vecanta arkitekturore dhe artistike dhe mund të krahësohet me monumentet e kësaj periudhe të Pompeit dhe Kapuas në Itali.Në kohën antike,në këtë amfitetatër gjigand,zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve .Amfitetatër është 2700vjecar.Amfiteatri i Durresit kishte vënde për afro 20 mijë spektatorë.Ai ka forme eliptike dhe aksi i madh eshte 120 metra i gjate, ndersa ai i shkurtri eshte 101 metra i gjate.Amfiteatri i Durrësit është i ndërtuar me mure prej tulle dhe guri.Në këtë amfiteatër janë zbuluar shumë objekte me vlerë të madhe arkeologjike

About the Author

By Admin / Administrator, bbp_keymaster

Follow admin
on Mar 01, 2018